Trenutni poredak

Vrijeme za završetak natjecanja:

1 ronl***** 200 Tokeni
2 angr********* 150 Tokeni
3 jend***** 100 Tokeni
4 Ecto***** 50 Tokeni
5 Bowi******* 25 Tokeni
Svaki dan pet najvećih potrošača bit će nagrađeni s ekstra tokenima!
Pobjednici će biti objavljeni svaka 24 sata.
Slijedeći možeš biti ti!

Prijašnji pobjednici

  • nedjelja
    (22.10.2017)
  • 1  ronl*****
  • 2  dina*********
  • 3  loby*******
  • 4  mata*****
  • 5  Yese*******
  • subota
    (21.10.2017)
  • 1  Bowi*******
  • 2  dina*********
  • 3  ronl*****
  • 4  Jaso*****
  • 5  tizi********
  • petak
    (20.10.2017)
  • 1  dina*********
  • 2  IBRA*******
  • 3  Fera*******
  • 4  mata*****
  • 5  Bowi*******
  • četvrtak
    (19.10.2017)
  • 1  Matt********
  • 2  tizi********
  • 3  anto********
  • 4  arte*******
  • 5  dina*********
  • srijeda
    (18.10.2017)
  • 1  Jaso*****
  • 2  Bowi*******
  • 3  anto********
  • 4  dina*********
  • 5  I-tr*******
  • utorak
    (17.10.2017)
  • 1  carl******
  • 2  Bowi*******
  • 3  tizi********
  • 4  anto********
  • 5  25cm******
  • ponedjeljak
    (16.10.2017)
  • 1  Matt********
  • 2  madd*****
  • 3  tizi********
  • 4  Goma*****
  • 5  anto********
  • nedjelja
    (15.10.2017)
  • 1  carl******
  • 2  lati*****
  • 3  loby*******
  • 4  Tala*****
  • 5  larg*****
  • subota
    (14.10.2017)
  • 1  supe*********
  • 2  Matt********
  • 3  I-tr*******
  • 4  lond*******
  • 5  vwgo*****
  • petak
    (13.10.2017)
  • 1  Fera*******
  • 2  anto********
  • 3  tizi********
  • 4  Griz*****
  • 5  Ghou*****
  • četvrtak
    (12.10.2017)
  • 1  carl******
  • 2  anto********
  • 3  angr*********
  • 4  tizi********
  • 5  Nigh*****
  • srijeda
    (11.10.2017)
  • 1  carl******
  • 2  madd*****
  • 3  anto********
  • 4  serg******
  • 5  Tecn*******
  • utorak
    (10.10.2017)
  • 1  carl******
  • 2  petr*****
  • 3  serg******
  • 4  tsti*****
  • 5  Bred*****
  • ponedjeljak
    (09.10.2017)
  • 1  carl******
  • 2  madd*****
  • 3  texa*****
  • 4  Tecn*******
  • 5  Stef******
  • nedjelja
    (08.10.2017)
  • 1  anto********
  • 2  serg******
  • 3  P250*****
  • 4  adas*****
  • 5  Fera*******
  • subota
    (07.10.2017)
  • 1  Tecn*******
  • 2  P250*****
  • 3  carl******
  • 4  ULYS*****
  • 5  jayk*****
  • petak
    (06.10.2017)
  • 1  redd******
  • 2  enjo*********
  • 3  ghad*****
  • 4  Eugi*****
  • 5  Nigh*****
  • četvrtak
    (05.10.2017)
  • 1  anto********
  • 2  Leon******
  • 3  head*****
  • 4  serg******
  • 5  Tecn*******
  • srijeda
    (04.10.2017)
  • 1  serg******
  • 2  Tecn*******
  • 3  P250*****
  • 4  Flac*****
  • 5  I-tr*******
  • utorak
    (03.10.2017)
  • 1  serg******
  • 2  Fein*****
  • 3  Solo*****
  • 4  Goma*****
  • 5  Phar*****
  • ponedjeljak
    (02.10.2017)
  • 1  vese*******
  • 2  Tpn2*****
  • 3  Fera*******
  • 4  Ghou*****
  • 5  bobb*****
  • nedjelja
    (01.10.2017)
  • 1  lati*****
  • 2  Doct********
  • 3  Came*****
  • 4  Lepp*****
  • 5  odes*****
  • subota
    (30.09.2017)
  • 1  anto********
  • 2  vito********
  • 3  Came*****
  • 4  serg******
  • 5  Doct********
  • petak
    (29.09.2017)
  • 1  carl******
  • 2  Fera*******
  • 3  serg******
  • 4  bier*******
  • 5  Came*****
  • četvrtak
    (28.09.2017)
  • 1  serg******
  • 2  carl******
  • 3  Came*****
  • 4  ftop*****
  • 5  biba*****
  • srijeda
    (27.09.2017)
  • 1  As-t*****
  • 2  angr*********
  • 3  ftop*****
  • 4  Senn*****
  • 5  biba*****
  • utorak
    (26.09.2017)
  • 1  carl******
  • 2  user*****
  • 3  ftop*****
  • 4  Jaso*****
  • 5  test*****
  • ponedjeljak
    (25.09.2017)
  • 1  JJCC*****
  • 2  vito******
  • 3  Anav*****
  • 4  yzba*****
  • 5  vese*******
  • nedjelja
    (24.09.2017)
  • 1  vese*******
  • 2  Jinn*****
  • 3  serg******
  • 4  jack*****
  • 5  tyui********
  • subota
    (23.09.2017)
  • 1  serg******
  • 2  redd******
  • 3  angr*********
  • 4  bobb*****
  • 5  Blur*****

Pravila kampanje

Tijekom kampanje, porno44.com će nagraditi 5 članova svaki dan (dan' je definiran početkom u 00:00am GMT+2 i krajem u 11:59pm GMT+2).

Besplatni tokeni bit će položeni na njihov račun na porno44.com unutar nekoliko sati.

Pobjednici dana bit će objavljivani na stranici, koristeći prva 4 znaka njihovih korisničkih imena.

Ne odstupajući od ovdje rečenog, svaki član koji je počinio prijevaru općenito, a osobito vezano uz ovu kampanju ili je isključen iz članstva od porno44.com , bit će diskvalificiran iz kampanje i neće imati pravo ni na kakve bonus nagrade.

porno44.com je ovlaštena ispraviti ova službena pravila u svojoj vlastitoj diskreciji uključujući bez ograničenja dodijeljene nagrade.

porno44.com je ovlaštena u vlastitoj diskreciji otkazati kampanju i sudionici se slažu kako neće imati pravo na bilo kakvu kompenzaciju u slučaju otkazivanja.